Thông tin

  • Sinh năm: 1970
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Kinh nghiệm: Hơn 20 năm
  • Chuyên môn: PGA (đại diện đội tuyển quốc gia thi đấu 2 kỳ Sea Game liên tiếp)
  • Thành tích:  
Liên hệ với Huấn luyện viên Golf