Từ Minh Khanh
Huấn luyện viên
HLV Từ Minh Khanh

Thông tin

  • Họ tên: HLV Từ Minh Khanh
  • Năm sinh: 1993
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Chuyên môn: Thành viên của PGA Thái Lan
  • Handicap: 4
  • Kinh nghiệm: Chứng chỉ Fitting của Callaway Thái Lan
Liên hệ với Huấn luyện viên Golf