Thông tin

  • Họ tên: HLV Lê Văn Hưng
  • Năm sinh: 1994
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Chuyên môn: Chứng nhận VGA
  • Handicap: 2 – 3 
  • Kinh nghiệm: 8 – 9 năm
Liên hệ với Huấn luyện viên Golf