Tăng Nhơn Phú
Huấn luyện viên
HLV Tăng Nhơn Phú

Thông tin

  • Họ tên: Tăng Nhơn Phú
  • Năm sinh: 1989
  • Quốc tịch: Việt Nam 
  • Chuyên môn: PGA Thái Lan
  • Handicap: 1 – 2
  • Kinh nghiệm: Hơn 10 năm
Liên hệ với Huấn luyện viên Golf